Ճանապարհների և մայրուղիների կառուցում

Մեր մասնագիտացումը ճանապարհաշինության մեջ ունի 17 տարվա պատմություն։ Նախագծերի ցանկում կտեսնեք պետական և միջպետական նշանակության կարևորագույն

image

օբյեկտներ: Կառուցում ենք հարմարավետ, երկարակյաց ճանապարհներ՝ օգտագործելով առաջատար տեխնոլոգիաներ, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ռեսուրսների ու շրջակա միջավայրի պահպանմանը:

image

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունահանում և արտադրում ենք շինարարական հումք մեր 3 ստացիոնար տեղամասերում։ Հումքի արտադրության մեջ օգտագործում ենք նորագույն տեխնիկա, որն ապահովում է բարձր արտադրողականություն և ճշգրտություն։

image

Արտադրական խոշոր ծավալները և արտադրամասերի օպտիմալ տեղաբաշխումը թույլ են տալիս սահուն կերպով կազմակերպել սեփական շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև հանդիսանալ շուկայում որակյալ արտադրանքի խոշոր մատակարար:

image