Մ1 մայրուղու վերակառուցում (Երևան-Գյումրի-Բավրա) կմ 29+600 մինչև կմ 37+545

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհների և մայրուղիների կառուցում

ԱՄՍԱԹԻՎ

2023-2024

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

2023 թվականի գարնանը AAB Construction-ը մեկնարկել է Մ1 (Երևան-Գյումրի-Բավրա) մայրուղու կմ 29+600 մինչև կմ 37+545 հատվածի վերակառուցման աշխատանքները։

Այս պահին կատարվում են հողային աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2024 թվականին։