Մ12 Կոռնիձոր-ԱՀ սահման, կմ 0+000-կմ 4+000 ավտոճանապարհի հիմնանորոգում

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհների և մայրուղիների կառուցում

ԱՄՍԱԹԻՎ

2022

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Ընթանում են Կոռնիձորն Արցախի Հանրապետության սահմանի հետ կապող ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Նախատեսվում են աշխատանքի հետևյալ ծավալները՝ Հողային աշխատանքներ՝ 74․799 մ³ Ճանապա

րհային ծածկ՝ 30․910 մ² Կողնակների կառուցում՝ 15․514 մ² Ջրահեռացման վաքերի տեղադրում՝ 3․806 մ Ճանապարհային հատվածը՝ Մ12 Կոռնիձոր-ԱՀ սահման, կմ 0+000-կմ 4+000 Հատվածի երկարությունը՝ 4․000 մ

Հողային աշխատանքները գերճշգրիտ կազմակերպելու համար օգտագործում ենք Leica Geosystems-ի GNSS ավտոմատ կառավարման համակարգերը։