Մ5 Երևան-Արմավիր կմ18+200 - կմ37+417 հատվածի միջին նորոգում

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհների և մայրուղիների կառուցում

ԱՄՍԱԹԻՎ

2022-2022

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Իրականացրեցինք Երևան-Արմավիր ճանապարհի աջ և ձախ հատվածների միջին նորոգումը։ 13 կմ 428 մ երկարությամբ հատվածն այժմ պատրաստ

է հարմար և անվտանգ երթևեկության համար։ Նորոգվող հատվածները գտնվում են Մ5 Երևան-Արմավիր կմ 18+200 - կմ 37+417 միջակայքում։

Ասֆալտբետոնե ծածկի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 295.876 մ²։