Նորավան-Շամբ ճանապարհի նորոգում

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհների և մայրուղիների կառուցում

ԱՄՍԱԹԻՎ

2023-2023

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

AAB Construction ընկերությունն իրականացնում է Տ-8-52 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 8+100-կմ 10+400 (Տ-8-48-ի հետ հատման կետ) և Տ-8-48 տեղական նշա

նակության ավտոճանապարհի կմ 5+600- կմ 11+200 (Տ-8-49-ի հետ հատման կետ) հատվածների անցանելիության ապահովման և ոլորանների պարամետրերի բարելավման աշխատանքներ:

Գումարային 7․9 կմ երկարությամբ հատվածները գտնվում են Նորավանից Շամբ տանող ճանապարհին:

Աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականի հունիս ամսին: