Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Շինարարարական Նախագծի Ղեկավար
Հիմնական պահանջներ․
 • Բակալավրի կամ մագիստրոսի կոչում ճարտարագիտության կամ այլ համապատասխան ոլորտում 
 • Խորը գիտելիքներ նախագծի ղեկավարման սկզբունքների վերաբերյալ 
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)
 • MS Office֊ի գերազանց իմացություն
 • Անձնական մեքենայի առկայություն
 • Շինարարական նախագծի ղեկավարի պաշտոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
 • PMP կամ համապատասխան հավաստագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն  
 • Հաղորդակցության և բանակցային հմտություններ 
 • Գերազանց կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ 
 • Առաջնորդական ունակություններ ունեցող թիմային խաղացող
 • Գործողումներ մեկնելու պատրաստակամություն Հայաստանի տարածքում և դրա սահմաններից դուրս
Հիմնական պարտականություններ.
 • Աշխատել հաճախորդի հետ սկզբից մինչև վերջ՝ ապահովելով ծրագրի ճիշտ իրականացումը 
 • Վերահսկել յուրաքանչյուր կարևոր ծրագրի սկիզբը, և այնպիսի մանրուքներ, ինչպիսիք են թույլտվության հանձնումը և նախագծման գնահատումը
 • Բանակցել պայմանագրի կետերը արտաքին մատակարարների հետ` շահավետ պայմանավորվածությունների հասնելու համար
 • Համագործակցել ճարտարապետի և շինարարական խմբի հետ, որպեսզի ապահովվի նախագծի իրագործելիությունը 
 • Ժողովներ կազմակերպել ճարտարապետի, հաճախորդի և շինարարական խմբի հետ հենց շինարարական տեղամասում
 • Ստանալ թույլատվություններ և լիցենզիաներ համապատասխան տրամադրող մարմիններից 
 • Պատրաստել և ներկայացնել ծրագրի հաշվարկները և հաշվետվություններ հաճախորդներին
 • Հստակեցնել անհրաժեշտ ռեսուրսները (աշխատուժը, սարքավորումները եւ նյութերը) սկզբից մինչև վերջ՝ բյուջետային սահմանափակումներին ուշադրություն դարձնելով 
 • Պլանավորել բոլոր շինարարական գործողությունները և միջանկյալ փուլերը վերջնաժամկետը պահպանելու համար 
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ Հոկտեմբեր 31, 2018 թ.

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն –
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում 
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 28, 2018 թ.

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Գնումների մասնագետ

Հիմնական պահանջներ․ 

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական և տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է
 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է 
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Արագ ընկալելու և կողմնորորշվելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Լարված իրավիճակում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS office-ի գերազանց իմացություն

Հիմնական պարտականություններ. 

 • Մատակարարների շուկայի վերլուծություն և մոնիտորինգ 
 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապերի հաստատում և պահպանում, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Տեխնիկական ապրանքների և ծառայությունների գնման պահանջների և առաջարկների մշակում
 • Տեխնիկաների և պահեստամասերի պատվերների կազմակերպում
 • Աջակցություն ընկերության գնումների ամբողջ գործընթացին
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝  օգոստոս 31, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Երկրաբան-մարկշեյդեր/ Գեոդեզիստ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է հետազոտական  և/կամ աշխարհագրական, երկրաբանական տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում
 • Աշխատանքային փորձ համապատասխան հետազոտության բնագավառում GPS և հետազոտություն իրականացնող այլ սարքավորումներով ցանկալի է
 • Գերազանց MS Office–ի իմացություն
 • AutoCAD և հետազոտական ծրագրերի, 3D մոդելավորում և Magnet office-ի իմացություն
 • Տեխնիկական մասնագրեր կարդալու ունակություն
 • Հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների աշխատանքային մակարդակի  իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և սեփական ավտոմեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Իրականացնել պայամանգրով նախատեսված տարածքի հետազոտության մոնիտորինգ
 • Կազմել և ներկայացնել օրական գործունեության հաշվետվություններ ծրագրի գլխավոր ինժեներին
 • Ապահովել հետազոտությունների ամփոփում, ինչպես տարածքում, այնպես էլ գրասենյակում
 • Իրականացնել հաշվարկների ամփոփում և կենտրոնացնել ջանքները որակի, քանակների և այլ գործողությունների վրա, որոնք ծրագրի շրջանակներում կարող են ծանուցվել այլ ստորաբաժանումներին
 • Անմիջապես ներկայացնել ծրագրի գլխավոր ինժեներին անվտանգության յուրաքանչյուր միջադեպ
 • Աջակցել անձնակազմին՝ ներկայացնելով հետազոտության յուրաքանչյուր արդյունք, էսքիզներ եւ այլ տեղեկատվություն
 • Արագ և դրականորեն հարմարվել աշխատանքի փոփոխվող պայմաններին
 • Ցուցաբերել եռանդ և համառություն առաջադրանքը վերջնական արդյունքի հասցնելու համար
 • Կատարել պաշտոնով նախատեսված այլ պարտականություններ և հետամուտ լինել յուրաքանչյուր հանձնառություններին

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 3, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Ասֆալտ/ բետոն արտադրող շարժական գերժամանակակից գործարանի օպերատոր

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Անգլերենի բազային իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Մասնակցել շարժական գործարանի արդյունավետ շահագործման աշխատանքներին,
 • Աջակցել գործարանի հնարավոր խափանումների կանխարգելման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներին,
 • Օգնել օպերատորին գործարանի շահագործման աշխատանքներում
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի հանձնարարականները

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 7, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Սարքավորումների սպասարկման մեխանիկ-էլեկտրիկ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Ստուգել շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների սարքին լինելը
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկաների անվտանգ և արդյունավետ օգտագործելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 3, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Ադմինիստրատիվ օգնական

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն
 • 1 տարվա աշխատանքային փորձ ադմինիդտրատիվ կամ հարակից ոլորտներում
 • Գերազանց հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի իմացություն (գրավոր և բանավոր)
 • MS Office-ի գերազանց իմացություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Բանակցային և հաղորդակցական հմտություններ
 • Արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքում մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու կարողություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Հետևել նամակագրությանն և պատասխանել հեռախոսազանգերին
 • Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, հետևել փաստաթղթաշրջանառությանը
 • Կազմակերպել ժողովներ, հանդիպումներ և միջոցառումներ
 • Աջակցել ընկերոթյան բոլոր բաժիններին
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարականները

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 7, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Բարձրահարկ մոնոլիտ շենքի շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես բնակարանային շինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական և ղեկավարելու հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը ցանկալի է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության շինարարական հրապարակում աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում և ընդհանուր գործունեության ղեկավարում
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում, վարում և տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ սեպտեմբեր 7, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Գերժամանակակից քարջարդիչի հերթափոխի ղեկավար

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումներ մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի բազային իմացություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Իրականացնել քարջարդիչի արդյունավետ շահագործումը
 • Ապահովել քարջարդիչի անխափան աշխատանքը
 • Ստուգել և կանխարգելել գերժամանակակից քարջարդիչի հնարավոր խափանումները

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝  Օգոստոս 31, 2018 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա