Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Տեխնիկաների/սարքավորումների սպասարկման մեխանիկ-էլեկտրիկ

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office-ի լավ իմացություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտականություններ․

 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապեր հաստատել և պահպանել՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը 
 • Կատարել պահեստամասերի պատվերներ սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների համար
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկայի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման համար
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ նոյեմբեր 01, 2019 թ.​

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Տեխնիկական աջակցման մասնագետ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապերի հաստատում և պահպանում՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների սպասարկման գործընթացի ապահովում
 • Ընկերության տեղամասերից տեխնիկայի շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և մշակում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների էլեկտրոնային բազայի վարում և տվյալների պարբերաբար թարմացում
 • Տեխնիկական սպասարկման գծով հաշվետվությունների կազմում
 • Տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույցի մշակում և վարում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկական պահեստամասերի պատվերների իրականացում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հոկտեմբեր 25, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն –
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում 
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

 

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ նոյեմբեր 01, 2019 թ.​

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Սարքավորումների սպասարկման ինժեներ-մեխանիկ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Ստուգել շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների սարքին լինելը
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկաների անվտանգ և արդյունավետ օգտագործելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հոկտեմբեր 25, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա