Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Գնումների մասնագետ

Հիմնական պահանջներ․ 

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական և տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է
 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է 
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Արագ ընկալելու և կողմնորորշվելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Լարված իրավիճակում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS office-ի գերազանց իմացություն

Հիմնական պարտականություններ. 

 • Մատակարարների շուկայի վերլուծություն և մոնիտորինգ 
 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապերի հաստատում և պահպանում, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Տեխնիկական ապրանքների և ծառայությունների գնման պահանջների և առաջարկների մշակում
 • Տեխնիկաների և պահեստամասերի պատվերների կազմակերպում
 • Աջակցություն ընկերության գնումների ամբողջ գործընթացին
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝  օգոստոս 02, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Վաճառքի և հաճախորդների հետ հարաբերությունների մասնագետ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Աշխատանքային փորձը շինարարության, ասֆալտի և բետոնի հետ կապված աշխատանքներում նախընտրելի է
 • Վաճառքի սկզբունքների լավ իմացություն 
 • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերենի գերազանց, իսկ անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
 • Գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն Հայաստանի մարզերում և Հայաստանից դուրս
 • Կազմակերպված և հաճախորդներին ուղղված մոտեցմամբ 
 • Լարված իրավիճակում և կարճ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • MS Office հատկապես Excel ծրագրի լավ իմացություն
 • Անձնական մեքենայի առկայությունը կդվի որպես առավելություն
Հիմնական պարտականություններ.

 

 • Կապվել հաճախորդների հետ հեռախոսով, էլեկտրոնային նամակներով և նամակագրությամբ 
 • Համագործակցել բիզնեսի զարգացման թիմի հետ նպաստելու նոր արշավներին և առաջարկներին
 • Պարբերաբար ներյակացնել հաշվետվություններ և ապահովել ներքին հաղորդակցություն ղեկավար թիմի հետ
 • Ստեղծել հաճախորդների տվյալների բազա և շարունակել կայուն B2B հաղորդակցության գործընթացը նրանց հետ 
 • Հետազոտել և միշտ տեղյակ լինել շինարարության նոր տեխնոլոգիաների հետ 
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից տրվող և աշխատանքին առնչվող հանձնարարություններ
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հուլիս 01, 2019 թ.

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Տեխնիկական աջակցման մասնագետ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապերի հաստատում և պահպանում՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների սպասարկման գործընթացի ապահովում
 • Ընկերության տեղամասերից տեխնիկայի շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և մշակում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների էլեկտրոնային բազայի վարում և տվյալների պարբերաբար թարմացում
 • Տեխնիկական սպասարկման գծով հաշվետվությունների կազմում
 • Տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույցի մշակում և վարում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկական պահեստամասերի պատվերների իրականացում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հուլիս 01, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարարական Նախագծի Ղեկավար

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն կրթություն իրավաբանության կամ ճարտարագիտության ոլորտում
 • Խորը գիտելիքներ նախագծի ղեկավարման սկզբունքների վերաբերյալ
 • Շինարարական նախագծի ղեկավարի պաշտոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • PMP կամ համապատասխան հավաստագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հաղորդակցության և բանակցային հմտություններ
 • Գերազանց կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Առաջնորդական ունակություններ ունեցող թիմային խաղացող
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)
 • MS Office֊ի գերազանց իմացություն
 • Գործողումներ մեկնելու պատրաստակամություն Հայաստանի տարածքում և դրա սահմաններից դուրս
 • Անձնական մեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտավորություններ․

 • Աշխատել հաճախորդի հետ սկզբից մինչև վերջ՝ ապահովելով ծրագրի ճիշտ իրականացումը
 • Վերահսկել յուրաքանչյուր կարևոր ծրագրի սկիզբը, և այնպիսի մանրուքներ, ինչպիսիք են թույլտվության հանձնումը և նախագծման գնահատումը
 • Բանակցել պայմանագրի կետերը արտաքին մատակարարների հետ` շահավետ պայմանավորվածությունների հասնելու համար
 • Համագործակցել ճարտարապետի և շինարարական խմբի հետ, որպեսզի ապահովվի նախագծի իրագործելիությունը
 • Ժողովներ կազմակերպել ճարտարապետի, հաճախորդի և շինարարական խմբի հետ հենց շինարարական տեղամասում
 • Ստանալ թույլատվություններ և լիցենզիաներ համապատասխան տրամադրող մարմիններից
 • Պատրաստել և ներկայացնել ծրագրի հաշվարկները և հաշվետվություններ հաճախորդներին
 • Հստակեցնել անհրաժեշտ ռեսուրսները (աշխատուժը, սարքավորումները եւ նյութերը) սկզբից մինչև վերջ՝ բյուջետային սահմանափակումներին ուշադրություն դարձնելով
 • Պլանավորել բոլոր շինարարական գործողությունները և միջանկյալ փուլերը վերջնաժամկետը պահպանելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հուլիս 08, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն –
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում 
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

 

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հուլիս 08, 2019 թ.​

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Սարքավորումների սպասարկման ինժեներ-մեխանիկ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Ստուգել շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների սարքին լինելը
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկաների անվտանգ և արդյունավետ օգտագործելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հուլիս 08, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա