Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Նախագծի ղեկավարի օգնական

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը նախընտրելի է 
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Կազմակերպչական և կառավարման հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում 
 • Անգլերենի և հայերենի լավ իմացություն
 • Գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական իրավունք

Հիմնական պարտականություններ

 • Հաշվետվությունների պատրաստում
 • Ավարտված աշխատանքների հաշվարկ և թղթաբանություն
 • Վերահսկել նախագծի հետ կապված ընդհանուր հանձնարարությունների կատրման գործընթացը
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից տրվող և աշխատանքին առնչվող  հանձնարարություններ 
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Ասֆալտ/ բետոն արտադրող շարժական գերժամանակակից գործարանի օպերատոր

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Անգլերենի բազային իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Մասնակցել շարժական գործարանի արդյունավետ շահագործման աշխատանքներին,
 • Աջակցել գործարանի հնարավոր խափանումների կանխարգելման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներին,
 • Օգնել օպերատորին գործարանի շահագործման աշխատանքներում
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի հանձնարարականները

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝  հունիս 03, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Իրավաբանական խորհրդատու

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, ԻԳԹ կոչումը ցանկալի է  
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է շինարարական ոլորտում
 • Քաղաքացիական իրավունքի գերազանց իմացություն, ինչպես նաև Վարչական, Հարկային և Աշխատանքային օրենսգրքերի իմացություն
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Արդյունավետ միջանձնային հմտություններ և թիմային ոգու կառուցմանը նպաստելու կարողություն
 • Գործարար միջավայրում նրբանկատորեն գործելու ունակություն և գործընկերների ու հաճախորդների հետ արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ զարգացնելու ունակություն
 • Հայերեն, Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Word, Excel, Outlook և այլ համակարգչային ծրագրերի իմացություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Տրամադրել ճշգրիտ իրավաբանական խորհրդատվություն` ապահովելով ընկերության բիզնես և առեւտրային նպատակները
 • Աջակցել իրավաբանական թիմին՝ ընկերության համար արդյունավետ իրավական ռազմավարության պլանավորման, մշակման և իրավական ռիսկերի կառավարման համար
 • Օրենսդրության համաձայն վերանայել ներքին քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
 • Ժամանակին վերահսկել և զեկուցել ցանկացած իրավական հարցերի, հնարավորությունների և զարգացումների մասին
 • Կազմել և վերանայել կազմակերպության շրջանակներում բոլոր պայմանագրերը և իրավական փաստաթղթերը
 • Կազմել, վերանայել պայմանագրերը և վարել բանակցություններ կապալառուների հետ
 • Ուսումնասիրել և գործընկերներին ու ղեկավարությանը ներկայացնել համապատասխան իրավական հարցերն ու փոփոխությունները
 • Կատարել այլ հանձնարարություններ ըստ պահանջի
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մայիս 17, 2019 թ.

 

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Հաշվապահ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահության, ֆինանսների կամ տնտեսագիտության բնագավառում
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Հարկային օրենսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
 • ՀԾ և E-invoicing ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն (MS office)
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընդհանուր հաշվապահական գործընթացների իրականացում
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Հաշիվ-ապրանքագրերի ներմուծում համակարգչային ծրագիր և արխիվացում
 • Ակտիվների, պարտավորությունների և այլ ֆինանսական գործարքների հաշվառում
 • Բանկերի հետ համագործակցության ապահովում, բանկային հաշիվների ամենօրյա վերահսկում և ձևակերպում
 • E-invoicing ծրագրով հարկային հաշիվների դուրսգրում
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Տեխնիկական աջակցման մասնագետ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապերի հաստատում և պահպանում՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների սպասարկման գործընթացի ապահովում
 • Ընկերության տեղամասերից տեխնիկայի շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և մշակում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների էլեկտրոնային բազայի վարում և տվյալների պարբերաբար թարմացում
 • Տեխնիկական սպասարկման գծով հաշվետվությունների կազմում
 • Տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույցի մշակում և վարում
 • Սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկական պահեստամասերի պատվերների իրականացում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարարական Նախագծի Ղեկավար

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն կրթություն իրավաբանության կամ ճարտարագիտության ոլորտում
 • Խորը գիտելիքներ նախագծի ղեկավարման սկզբունքների վերաբերյալ
 • Շինարարական նախագծի ղեկավարի պաշտոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • PMP կամ համապատասխան հավաստագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հաղորդակցության և բանակցային հմտություններ
 • Գերազանց կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Առաջնորդական ունակություններ ունեցող թիմային խաղացող
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)
 • MS Office֊ի գերազանց իմացություն
 • Գործողումներ մեկնելու պատրաստակամություն Հայաստանի տարածքում և դրա սահմաններից դուրս
 • Անձնական մեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտավորություններ․

 • Աշխատել հաճախորդի հետ սկզբից մինչև վերջ՝ ապահովելով ծրագրի ճիշտ իրականացումը
 • Վերահսկել յուրաքանչյուր կարևոր ծրագրի սկիզբը, և այնպիսի մանրուքներ, ինչպիսիք են թույլտվության հանձնումը և նախագծման գնահատումը
 • Բանակցել պայմանագրի կետերը արտաքին մատակարարների հետ` շահավետ պայմանավորվածությունների հասնելու համար
 • Համագործակցել ճարտարապետի և շինարարական խմբի հետ, որպեսզի ապահովվի նախագծի իրագործելիությունը
 • Ժողովներ կազմակերպել ճարտարապետի, հաճախորդի և շինարարական խմբի հետ հենց շինարարական տեղամասում
 • Ստանալ թույլատվություններ և լիցենզիաներ համապատասխան տրամադրող մարմիններից
 • Պատրաստել և ներկայացնել ծրագրի հաշվարկները և հաշվետվություններ հաճախորդներին
 • Հստակեցնել անհրաժեշտ ռեսուրսները (աշխատուժը, սարքավորումները եւ նյութերը) սկզբից մինչև վերջ՝ բյուջետային սահմանափակումներին ուշադրություն դարձնելով
 • Պլանավորել բոլոր շինարարական գործողությունները և միջանկյալ փուլերը վերջնաժամկետը պահպանելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն –
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում 
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

 

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.​

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Սարքավորումների սպասարկման ինժեներ-մեխանիկ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Ստուգել շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների սարքին լինելը
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկաների անվտանգ և արդյունավետ օգտագործելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս 03, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Բարձրահարկ մոնոլիտ շենքի շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես բնակարանային շինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական և ղեկավարելու հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը ցանկալի է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության շինարարական հրապարակում աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում և ընդհանուր գործունեության ղեկավարում
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում, վարում և տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ հունիս  20, 2019 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա