Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Տեխնիկաների սպասարկման և պահպանման պատասխանատու

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն ինժեներական կրթություն
 • Առնվազն 2+ տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office-ի լավ իմացություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Վերահսկել և համակարգել ընկերության սարքավորումները և տեխնիկաները վերանորոգող և սպասարկող մասնագետների աշխատանքը
 • Հետևել շինարարական տեխնիկաների ժամանակին վերանորոգմանը
 • Ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցներ, որպեսզի շինարարական տեխնիկաները չհասնեն վերջնական անսարքության վիճակի, ինչի հետևանքով կընդհատվի շինարարության գործընթացը
 • Ստեղծել և պահպանել հարաբերություններ տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Բանակցել սպասարկման պայմանագրերի պայմանները, կնքելուց հետո հետևել դրանց կատարմանը
 • Պատվիրել նոր տեխնիկաներ, սարքեր, մասեր և հարակից ապրանքներ
 • Ընդհանուր առմամբ ապահովել շինարարական տեխնիկաների և սարքերի անխափան աշխատանքը

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մարտ 27, 2020 թ.

 

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Գեոդեզիստ

Հիմնական պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է հետազոտական  և/կամ աշխարհագրական, երկրաբանական տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում
 • Աշխատանքային փորձ համապատասխան հետազոտության բնագավառում GPS և տախոմետրի միջոցով 
 • Գերազանց MS Office–ի իմացություն
 • AutoCAD և հետազոտական ծրագրերի, 3D մոդելավորում և Magnet office-ի իմացություն
 • Տեխնիկական մասնագրեր կարդալու ունակություն
 • Հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների աշխատանքային մակարդակի  իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և սեփական ավտոմեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտականություններ.

 • Իրականացնել պայամանգրով նախատեսված տարածքի հետազոտության մոնիտորինգ
 • Կազմել և ներկայացնել օրական գործունեության հաշվետվություններ ծրագրի գլխավոր ինժեներին
 • Ապահովել հետազոտությունների ամփոփում, ինչպես տարածքում, այնպես էլ գրասենյակում
 • Իրականացնել հաշվարկների ամփոփում և կենտրոնացնել ջանքները որակի, քանակների և այլ գործողությունների վրա, որոնք ծրագրի շրջանակներում կարող են ծանուցվել այլ ստորաբաժանումներին
 • Անմիջապես ներկայացնել ծրագրի գլխավոր ինժեներին անվտանգության յուրաքանչյուր միջադեպ
 • Աջակցել անձնակազմին՝ ներկայացնելով հետազոտության յուրաքանչյուր արդյունք, էսքիզներ եւ այլ տեղեկատվություն
 • Արագ և դրականորեն հարմարվել աշխատանքի փոփոխվող պայմաններին
 • Ցուցաբերել եռանդ և համառություն առաջադրանքը վերջնական արդյունքի հասցնելու համար
 • Կատարել պաշտոնով նախատեսված այլ պարտականություններ և հետամուտ լինել յուրաքանչյուր հանձնառություններին

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մարտ 20, 2020 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Տեխնիկաների/սարքավորումների սպասարկման մեխանիկ-էլեկտրիկ

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office-ի լավ իմացություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն

Հիմնական պարտականություններ․

 • Տեխնիկաները սպասարկող ընկերությունների հետ կապեր հաստատել և պահպանել՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկայում
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը 
 • Կատարել պահեստամասերի պատվերներ սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկաների համար
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկայի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման համար
Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մարտ 27, 2020 թ.​

 

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (Աշխղեկ)

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն –
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում 
 • Անձնակազմի կառավարում, պարտականությունների բաշխում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

 

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մարտ 27, 2020 թ.​

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա

Սարքավորումների սպասարկման ինժեներ-մեխանիկ

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ հաստիքում
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու պատրաստակամություն և ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Հիմնական պարտականություններ

 • Ստուգել շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների սարքին լինելը
 • Ապահովել շինարարական տեխնիկաների/ սարքավորումների անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել շինարարական տեխնիկաների/սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության
 • Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկաների անվտանգ և արդյունավետ օգտագործելու համար

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետ՝ մարտ 20, 2020 թ.

Ուղարկեք ձեր CV- ին career@aab.am կամ դիմեք հիմա