Մեր մասին

Առաքելություն և Տեսլական Պատմություն

Առաքելություն և Տեսլական

Մեր առաքելությունն է՝ հասցնել ենթակառուցվածքների շինարարությունը ամենաբարձր մակարդակին ամբողջ տարածաշրջանում՝ համատեղելով առաջատար տեխնոլոգիաները և լավագույն մասնագետներին։

 

Մեր տեսլականը

Մենք տրամադրում ենք հավասար հնարավորություներ տեղացի աշխատակիցներին՝ անկախ սեռից և տարիքից՝ ապահովելով ամենաարդյունավետ գործընթացները ավելի բարեկարգ և ավելի ապահով միջավայրում։