Գործունեություն

Հողային աշխատանքներ Ասֆալտապատման աշխատանքներ Հորատում և պայթեցում Խճի արտադրություն Բետոնե արհեստական կառույցներ

Հորատում և պայթեցում

Մենք իրականացնում ենք հորատման և պայթեցման աշխատանքներն ամբողջությամբ պատվիրատուի նախընտրած ձևաչափով՝ լինի դա հանքարդյունաբերություն, ժայռային պայթեցումներ, պայթեցման համար անհրաժեշտ հորատում՝ ապահովելով անթերի արդյունք։ Մեր լիցենզավորված անվտանգության ինժեներներն իրականացնում են տեղանքի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և ներկայացնում են անհրաժեշտ գեո-տեխնիկական հաշվետվությունները, ինչպես նաև իրականացման նախագիծը՝ պայթեցման և հորատման բոլոր չափանիշներին համապատսխան։ Արդյունքում իրականցվում է անթերի աշխատանք առանց խոտանների և բացարձակ անվտանգ։

Հորատման համար նախատեսված մեր ժամանակակից տեխնիկական բազան ապահոված է հավելյալ բոոր գործառույթներով, որոնք ապահովում են աշխատակիցների առավելագույն անվտանգությունը և աշխատանքների գերազանց որակը։ Հորատումները ապահովում են ժայռաբեկորի համապատասխան մանրեցումը, որն էլ պայթեցումից հետո հանույթի համար իդեալական հարթակ է։

Հորատման գործունեությունը ծավալվում է ինչպես հանքարդյունաբերության աշխատանքներում, այնպես էլ լայնածավալ հողային աշխատանքներում։