Ընթացիկ ծրագրեր

Բորժոմի - Բակուրիանի - Ախլքալաք երկրորդական ճանապարհի (S 20) կմ 69-կմ74 հատվածի վերականգման աշխատանքներ /Կոթելիա - Արագվա/

Բորժոմի - Բակուրիանի - Ախլքալաք երկրորդական ճանապարհի (S 20) կմ 69-կմ74 հատվածի վերականգման աշխատանքներ /Կոթելիա - Արագվա/

Մեր ընկերությունը գործունեություն ծավալում է ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ Վրաստանի Հանրապետությունում, որտեղ մենք ունենք մեր պաշտոնական ներկայացուցչությունը՝ սկսած 2010թ․-ից։ 2016թ․-ի ապրիլ ամսին ընկերությունը սկսեց Բորժոմի - Բակուրիանի - Ախլքալաք երկրորդական ճանապարհի (S 20) կմ 69-կմ74 հատվածի վերականգման աշխատանքները։ Աշխատանքները ներառում եին․

․ Նախապատրաստական աշխատանքներ

․ Հողային աշխատանքներ

․ Ասֆալտապատման աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են սառը վերամշակման տեխնոլոգիայով

․ Բետոնե արհեստական կառույցների տեղադրում և կառուցում

․ Բակային տարածքների վերանորոգում

․ Գծանշումներ և կահավորանք

․ Հենապատեր

․ Կամուրջների վերականգնում

Աշխատանքները ավարտվել են ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ 2017թ․-ի օգոստոս ամսին։