Նախագծեր

Ավարտված ծրագրեր Ընթացիկ ծրագրեր

Նոր Գեղ - Արգել- Արզական- Հրազդան գյուղական ճանապարհի վերականգնման աշխատանքներ

Նոր Գեղ - Արգել- Արզական- Հրազդան գյուղական ճանապարհի վերականգնման աշխատանքներ

2017թ․-ին Ընկերությունը ավարտեց Նոր Գեղ - Արգել- Արզական- Հրազդան գյուղական ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները։

ավելին