Միանալ մեր թիմին

Ինչու աշխատել մեզ հետ Աշխատատեղեր

Աշխատատեղեր

Անվտանգության ինժեներ

Հիմնական պարտականություններ.

 • Սահմանել և կարգավորել պոտենցիալ վտանգները` ստուգելով բոլոր տեղամասերը և անվտանգության սարքավորումները;
 • Վերանայել նոր մեխանիզմների ու սարքավորումների պլանները և առանձնահատկությունները՝ ապահովելու համար նրանց համապատասխանությունը անվտանգության պահանջներին
 • Վերահսկել, որպեսզի բոլոր գործիքներն ու սարքավորումները օգտագործման համար լինեն անվտանգ
 • Անհրաժեշտության դեպքում ստեղծել անվտանգության չափորոշիչներ և քաղաքականություն
 • Հետևել բոլոր աշխատակիցների անվտանգությանը և պաշտպանել նրանց վտանգավոր իրավիճակներից
 • Վերանայել աշխատակիցների անվտանգության կանոնակարգերը և բարելավումների համար նոր առաջարկներ ներկայացնել
 • Վարել անվտանգության մատյանները
 • Պարբերաբար կազմակերպել արտակարգ իրավիճակների կառավարման վերաբերյալ դասընթացներ
 • Համակարգել վտանգավոր թափոնների գրանցումը և հեռացումը:

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն կրթություն՝ ցանկալի է ինժեներական կամ հարակից ոլորտներում
 • 2+ աշխատանքային փորձը շինարարական ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Գերազանց հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Լարված իրավիճակում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Ընթացակարգեր սահմանելու և զարգացնելու բարձր կարողություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում և թիմում աշխատելու կարողություն
 • Հայերեն, Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office–ի լավ իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի և սեփական մեթենայի առկայություն

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետը 28/02/2018․

Send your CV to hr@aab.am or apply now

Տնտեսական աշխատանքների կազմակերպման պատասխանատու

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է
 • Աշխատանքային փորձը շինարարական ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերենի և ռուսերենի լավ իմացություն, անգլերենի բազային իմացություն
 • Գործողումներին մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական իրավունքի և մեքենայի առկայություն:

Հիմնական պարտականություններ․

 • Կազմակերպել ընկերության տեղամասերում տարբեր տեսակի ապրանքների, տնակների տեղափոխման գործընթացը
 • Կազմակերպել տեղամասերի աշխատակիցներին բնակատեղերի ապահովման կամ ճամբարների ստեղծման աշխատանքները
 • Հետևել աշխատակիցների բնակատեղերի մաքրությանն և սանիտարական այլ աշխատանքներին
 • Կազմակերպել աշխատակիցների տեղափոխման և սնունդի մատակարարման գործընթացը
 • Մշտական կապ պահել ընկերության պահեստների և մատակարարների հետ
 • Ցուցաբերել նախաձեռնողականություն և կազմակերպել տնտեսական հարցերին վերաբերվող այլ աշխատանքներ:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 28/02/2018․

Send your CV to hr@aab.am or apply now

Նախագծի ղեկավարի օգնական

Հիմնական պահանջներ․

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը հատկապես ճանապարհաշինարարության ոլորտում ցանկալի է
 • Կազմակերպչական, ղեկավարման հմտություններ և փորձ
 • Արագ կողմնորորշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Գործողումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հայերեն և ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Վարորդական իրավունքի առկայությունը պարտադիր է

Հիմնական պարտականություններ.

 • Ընկերության տեղամասերում շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում, ընդհանուր գործունեության ղեկավարում
 • Տեղամասի անձնակազմի կառավարում
 • Կատարված աշխատանքների հաշվառում և վարում, փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Դիմումների վերջնաժամկետն է 28/02/2018․ 

Send your CV to hr@aab.am or apply now